May 29, 2020
Selma ve Gölgesi
Posted by Peyami Safa Server Bedi

B y k bir yazar n yazd bir polisiye roman kadar haz veren bir kitap bulmak okuyucu i in pek kolay de ildir nsanlar n her zaman merak n ve ilgisini eken ld rme eyleminin kanl ge itlerinde dola r, olaylar n ak yla heyecanlan r, planlar n eytanili iyle rperirken, usta bir kalemin anlat m ndan da bir katilin g lgelerle dolu i d nyas na s zars n z.Hareket, hemB y k bir yazar n yazd bir polisiye roman kadar haz veren bir kitap bulmak okuyucu i in pek kolay de ildir nsanlar n her zaman merak n ve ilgisini eken ld rme eyleminin kanl ge itlerinde dola r, olaylar n ak yla heyecanlan r, planlar n eytanili iyle rperirken, usta bir kalemin anlat m ndan da bir katilin g lgelerle dolu i d nyas na s zars n z.Hareket, hem katille kurbanlar aras nda hem de katilin kendi ruhunda birbirlerini izleyerek s rer.Peyami Safa n n Server Bedi takma ad yla yazd bu kitapta stelik bizim edebiyat m z hatta belki de d nya edebiyat i in bir ilk vard r bu kitapta Kitab n s rr da bu ilk te gizlidir.Cinayet mi intihar m oldu u anla lmayan pe pe e l mler ve bunlar anlatan insan duygular na hakim, parlak sluplu de erli bir yazar yi bir okuyucu i in zevk ve rperti dolu bir ziyafet bu.Tad n karmaya bak n Tan t m B lteni nden

 • Title: Selma ve Gölgesi
 • Author: Peyami Safa Server Bedi
 • ISBN: 9789759920371
 • Page: 459
 • Format: Paperback
 • Selma ve G lgesi B y k bir yazar n yazd bir polisiye roman kadar haz veren bir kitap bulmak okuyucu i in pek kolay de ildir nsanlar n her zaman merak n ve ilgisini eken ld rme eyleminin kanl ge itlerinde dola r olayl

  Merve Deniz

  Ger ekten beni i ine eken bir roman oldu Peyami Safa n n daha ok maddi gerek elerle edebi bir ama g zetmeden Server Bedi mahlas yla yazd bu polisiye eser o d neme g re h zl ca yaz lm ama ne yalan s yleyeyim, benim diyen oksatar yazardan daha nitelikli daha ustaca Elbette yle olacak ama de il mi O Peyami Safa T rk edebiyat n n alt n a nda ya am bir de er Kitaba gelince Selma ya olan hislerim rahats z edici bir hayranl a d n t okuduk a G l yd , karanl kt Ve bence ok iyi bir polisiye roman idi Tavs [...]


  Cemre

  Peyami Safa, okumas keyifli, ilgin , rk t c bir kad n karakter yaratm Polisiye aya n kendi ad ma pek iyi bulmasam da Selma karakterini okudu um i in mutluyum.


  Gozde Turker

  Selma ve G lgesi, bir adam n l m korkusuyla ba l yor, a k oldu u kad ndan gelecek bir l m n korkusuyla Kitap boyunca bu duygu ylesine bask n ki di er romanlar na nazaran ok yo un ruhsal z mlemeler kullanmamas na kar n bunu a k se ik hissedebiliyor okuyucu Olaylar n ak h z , karakterlerin i d nyas n n anlat m , gerilimin dozu ylesine yerindeydi ki kitab okurken hi s k lmad m Yorumun tamam i in okuyanmuggle 2


  Birgül

  Yazd ba ka t rl romanlar n okuyup ok sevdi im bir yazar n Server Bedi takma ismiyle polisiye t r nde yazm oldu u ki polisiye oldu u tart l r zira kitapta bir ya da iki polis vard , daha ok gizem kitab yd Peyami Safa kitaplar nda genel olarak bu geye yer verir bir kitab n okumak de i ikti Keyifli ve s r kleyici bir kitap, sevenlerine neririm.


  Ertan

  Ak c , zg n ve son sayfas na kadar merak uyand ran bir eser Karakter betimlemeleri ba ar l Gizemli, karanl k bir kad n ve onun etraf nda d nen esrarengiz olaylar Okunmal.


  gydcia

  ok farkl ve gizemli peyami safa hep okunmal , ok okunmal.


  Shutterbug_iconium

  Selma ve G lgesi ilk bask s n 1941 de yapm Alk m Yay nevi Ekim 2008 de 3 bask s n ger ekle tirmi Anla lan pek pop ler bir kitap olmam hi bir zaman Belki de Mehmet G reli bu kitaptan bir film ortaya koymasa hala benim bir ok insan da kitaptan bihaber olacakt.Selma T rk roman nda bir ilk olabilir zira ben ok fazla T rk klasi i okumam olmama ra men T rk roman nda femme fatale kavram ilk kez b ylesine i lenmi olmal Selma uh,al ml ,g zelli iyle insan n akl n ba ndan alan bir kad n G r n e g re g zell [...]


  Gulen

  A r spoiler i erir view spoiler Lizzie Borden ad n ilk kez National Geographic kanal nda bir belgeselde duydum, e itli kaynaklara g re hakk nda yeterli kan t bulunamad i in serbest b rak ld s ylense de asl nda babas ve vey annesini balta ile par alad na dair aleyhinde pek ok kan t n oldu u iddia ediliyordu o belgeselde rne in yakmaya al t kanl giysileri, evde o saatte sadece kendi olu u, hizmet ilerin g nderili i vb vb Bu belgeselde, temelde erkeklerden olu an adalet sisteminin, bir kad n n balt [...]


  Peri

  Kitap yava denemeyecek ama s r kleyici de denemeyecek bir h zda ba l yor ve ortas na kadar yle devam ediyor Tatl bir ak c l kla yaz lm , kolay bir ekilde okunuyor Kendinizden phe ediyor, olaylardan ne kar laca n bilseniz de emin olam yorsunuz nan lmaz b y k gizemler ve ko u turmalar yok, normal bir polisiye de il Hafif ama a rt c bir kitap Selma karakterinin gizemi alt nda en az di er karakterler kadar a r yorsunuz ve kitab g zel k lan da bu gizem zaten Kitab n son 20 40 sayfas m kemmel yaz lm , [...]


  Atakan Alpakıncı

  M thi bir mistik melankolik havas n n olmas n n yan nda felsefi de olan kitap Herkese tavsiye ederim


  Betül

  K y larda k elerde kalmamas gereken bir ba yap t


  Sezgi

  lgin polisiye denemeleri ve kitab n ana karakterinin kad n olmas g zel bence D


  şule

  ne selma, ne halim, ne de nevzat ger ek asl nda onlar yoklar.


  Melekser Bayraktar

  Insanlar n duygular o kadar g zel tasvir edilmi ki siz de ister istemez kitab n bu derin olgusuyla b t nle iyorsunuz.Server Bedi ad ile yazd bu kitapta Peyami Safa ba ka bir yazar sanki.


  Eylül Hatice Kadiroğlu

  lgi ekici, merak uyand r c bir kad n ve roman Peyami Safa n n tahlilleri yine ok ba ar l ayr ca.  • [☆ Selma ve Gölgesi || ☆ PDF Download by ☆ Peyami Safa Server Bedi]
   459 Peyami Safa Server Bedi
  • thumbnail Title: [☆ Selma ve Gölgesi || ☆ PDF Download by ☆ Peyami Safa Server Bedi]
   Posted by:Peyami Safa Server Bedi
   Published :2020-02-01T19:44:25+00:00