Jun 04, 2020
Efsane Yaratıklar
Posted by Eren Sarı

Hayali canavarlar hakk nda efsaneler, d nyada hemen hemen t m k lt rlerde vard r Her ne kadar korkutucu g r nseler de, bu yarat klar ve onlar hakk ndaki hikayeler her zaman bizi b y lemi ve a rtm t r nsanlar bazen evlerinin avlular gibi yak n yerlerde dahi, bu efsanevi yarat klar n baz lar ile kar la t klar na dair, iddialarda bulunurlar Bu iddialara yan t olaraHayali canavarlar hakk nda efsaneler, d nyada hemen hemen t m k lt rlerde vard r Her ne kadar korkutucu g r nseler de, bu yarat klar ve onlar hakk ndaki hikayeler her zaman bizi b y lemi ve a rtm t r nsanlar bazen evlerinin avlular gibi yak n yerlerde dahi, bu efsanevi yarat klar n baz lar ile kar la t klar na dair, iddialarda bulunurlar Bu iddialara yan t olarak ara t rmac lar, medya tan t mc lar , kimli i belirlenmemi veya pheli hayvanlar n s rr n zmeye al an kriptozoologlar ortaya kar e itli teoriler ortaya konur, bunlar n bir o u kan tlanamaz bu s rada bu efsanevi yarat klar pop lerlik kazan r ve d ng devam eder.

 • Title: Efsane Yaratıklar
 • Author: Eren Sarı
 • ISBN: 9781370102433
 • Page: 299
 • Format: ebook
 • Efsane Yarat klar Hayali canavarlar hakk nda efsaneler d nyada hemen hemen t m k lt rlerde vard r Her ne kadar korkutucu g r nseler de bu yarat klar ve onlar hakk ndaki hikayeler her zaman bizi b y lemi ve a rtm t r


  • BEST AZW "Ò Efsane Yaratıklar" || UNLIMITED (E-Book) ☆
   299 Eren Sarı
  • thumbnail Title: BEST AZW "Ò Efsane Yaratıklar" || UNLIMITED (E-Book) ☆
   Posted by:Eren Sarı
   Published :2020-03-25T05:40:30+00:00