Mar 28, 2020
Król Bezmiarów
Posted by Feliks W. Kres

Kr l Bezmiar w to druga powie z cyklu Ksi gi Ca o ci Feliksa W Kresa, a jednocze nie pierwsza polska powie marynistycznego fantasy osadzona w fascynuj cym wiecie Szereru, gdzie niezbadana moc Szer obdarzy a rozumem nie tylko ludzie, ale tak e koty i s py.Feliks W Kres debiutowa w roku 1983 opowiadaniem Mag nades anym na konkurs miesi cznika Fantastyka Kr l Bezmiar w to druga powie z cyklu Ksi gi Ca o ci Feliksa W Kresa, a jednocze nie pierwsza polska powie marynistycznego fantasy osadzona w fascynuj cym wiecie Szereru, gdzie niezbadana moc Szer obdarzy a rozumem nie tylko ludzie, ale tak e koty i s py.Feliks W Kres debiutowa w roku 1983 opowiadaniem Mag nades anym na konkurs miesi cznika Fantastyka Znany g ownie jako autor dw ch cykli fantasy Pierwszy z nich, Ksi g Ca o ci prezentujemy w BookRage Utwory Feliksa W Kresa przet umaczone zosta y na j zyk czeski, rosyjski oraz hiszpa ski.

 • Title: Król Bezmiarów
 • Author: Feliks W. Kres
 • ISBN: 9788393759774
 • Page: 276
 • Format: ebook
 • Kr l Bezmiar w Kr l Bezmiar w to druga powie z cyklu Ksi gi Ca o ci Feliksa W Kresa a jednocze nie pierwsza polska powie marynistycznego fantasy osadzona w fascynuj cym wiecie Szereru gdzie niezbadana moc Szer obd

  Marcin

  Po pierwszej ksi ce w cyklu wydaj cej si by zaledwie namiastk , wst pem do historii rozgrywaj cej si na kontynencie Szereru, jeste my rzuceni ku Bezmiarom Niczym ywostatki Hobb owe, akcja zostaje przerzucona niemal e na drug stron znanego wiata , ku Garze, Agarom i niezbadanie bezkresnym wodom Bezmiar w Wszelkie nici fabularne z P nocnej Granicy s po prosto zapomniane , bohaterowie s zupe nie inni Tu na wyspach, falach i okr tach ycie jest zgo a inne ni na dalekiej p nocy granicz cej z ziemiami [...]


  Anna Hrycyszyn

  Mog abym y bez przeczytania tej ksi ki Nie wzbudzi a zachwytu, wywo a a nieraz irytacj Nie polubi am adnego z bohater w Ale nie polubi am ich za to jacy byli, a nie dlatego, e nie by o nic do lubienia, a nawet do nielubienia Czasem robi o mi si ich al, czasem pojawia o si uczucie niech tnego szacunku Czasem nawet mog abym kogo polubi , ale znika zdmuchni ty z kart ksi ki przez autora czasem z mojego czytelniczego punktu widzenia nieco bez sensu Og lnie widz chaos w tej powie ci Tu co si urwie, t [...]


  Jakub

  Bardzo, bardzo dobre Nie wiem, co ma w sobie Kres, ale jego styl nieodmiennie mnie poch aniaj Jest lekko mrocznie, momentami bardzo brutalnie, ale nie mia em nigdy odczucia jak to bywa o u Sapkowskiego , e z o wiata jest wci ni te na si Do tego dochodzi oryginalny wiat, w kt rym jeszcze sporo do odkrycia zosta o, oraz ciekawi bohaterowie Jedyne co mog zapisa in minus to to, e autor chyba w pewnym momencie przesadzi z woltami zwi zanymi z trzema g wnymi bohaterkami A poza tym Raladan to boss.


  Anna

  Piraci, prostytutki, legie, armie, ukryte skarby, okr ty i wewn trzne intrygi W pewnym momencie zacz y si myli bohaterki nie wiedzia am, czy jest ich cztery, czy mo e z sze rednia powie piracka.


  Paweł  • BEST PDF "↠ Król Bezmiarów" || UNLIMITED (Zip) ↠
   276 Feliks W. Kres
  • thumbnail Title: BEST PDF "↠ Król Bezmiarów" || UNLIMITED (Zip) ↠
   Posted by:Feliks W. Kres
   Published :2019-010-10T14:39:36+00:00