Apr 04, 2020
Mistrz
Posted by Katarzyna Michalak

Mistrz to pierwsza cz Serii z tulipanem, otwieraj ca cykl POLSKIE AUTORKI ZMYS OWO I EROTYCZNIE.Powie , kt ra rozbudza zmys y.To sensacyjna powie tylko dla doros ych, pe na erotyzmu, nami tnych scen, nie przekraczaj cych jednak granic dobrego smaku Jest w niej wszystko, czego szukaj mi o nicy gatunku zbrodnia, tajemnica, intensywne relacje mi dzy bohaterami i bMistrz to pierwsza cz Serii z tulipanem, otwieraj ca cykl POLSKIE AUTORKI ZMYS OWO I EROTYCZNIE.Powie , kt ra rozbudza zmys y.To sensacyjna powie tylko dla doros ych, pe na erotyzmu, nami tnych scen, nie przekraczaj cych jednak granic dobrego smaku Jest w niej wszystko, czego szukaj mi o nicy gatunku zbrodnia, tajemnica, intensywne relacje mi dzy bohaterami i bardzo gor ca atmosfera.

 • Title: Mistrz
 • Author: Katarzyna Michalak
 • ISBN: 9788363622053
 • Page: 240
 • Format: Paperback
 • Mistrz Mistrz to pierwsza cz Serii z tulipanem otwieraj ca cykl POLSKIE AUTORKI ZMYS OWO I EROTYCZNIE Powie kt ra rozbudza zmys y To sensacyjna powie tylko dla doros ych pe na erotyzmu nami tnych scen

  Mavoc

  xD


  Katarzyna

  Rozbrajaj co durne.


  Wiktor

  Tyle si o tej Michalak m wi, e a musia em sprawdzi Na poziomie nastoletniego bloga, tylko mniej b d w ortograficznych Z odpowiednim nastawieniem nawet jest si z czego po mia.


  Joanna

  Jeeeezuuu, Viniiii Tylko to by a w stanie z siebie wydoby , podczas gdy on liza Liza jak spragniony pies, liza jakby to by a muszla pe na waniliowych lod w Liza tak, jakby mia za chwil umrze z pragnienia, a jej soki by y jedynym napojem w zasi gu ust Liza apczywie, zag biaj c j zyk raz po raz, a do ko ca, a po samo dno Odrywa si , by zaczerpn oddech i powraca do pachn cej pi mem szparki, pie ci echtaczk i liza , ssa , wwierca j zyk w s odk dziurk borze szumi cy, za co


  Monika

  To moja pierwsza ksi ka tej Autorki D ugo si nad ni zastanawia am i a uj e tyle czasu straci am Ksi k do dobrze i szybko si czyta.Momentami nie mog am si oderwa od czytania Spodziewa am sie zupe nie innej tematyki tzn co podobnego ale nie a tak mafijnego Niez a sensacja z elementami brutalnej ale i te tej romantycznej mi o ci Koniec zaskakuj cy Do ostatniego zdania mia am nadzieje na jego zmian Ale mo e dlatego ta ksi ka trafi a mnie w serce Pomimo wielu nie cis o ci i ma ych b d w d ugo o niej [...]


  Klaudia (norbert.szymk1) Kuncewicz

  Oceni t ksi k do wysoko w mojej w asnej opinii Po pierwsze jest to ksi ka polskiej autorki, wi c od pocz tku za o y am, e b dzie s aba Przyznaj si bez bicia, myli am si Wbrew pozorom, kr ka do najgorszych nie nale y Gdyby autorka zastosowa a bardziej staranne i dok adne opisy, da abym 5 gwiazdek Po drugie genialne zako czenie Zupe nie mnie rozbi o Do samego ko ca wierzy am w happy end Z czystym sumieniem mog abym j poleci , w ko cu to nasz ma y, polski dark romance


  Esia_90

  Tak jak my la am niestety nie jest to Pere ka Historia naprawd fajnie pomy lana, ale czemu wszystko psuje przyg upia g wna bohaterka Nie jest to pere ka Nie jest to redniak Po prostu zwyczajna ksi ka Po pocz tku spodziewa am si wi cej A zako czenie Domy li am si pod koniec jak si sko czy i nie by o to jako dla mnie strasznie zaskakuj ce.Oceni a bym wy ej, ale za g upi bohaterk odejmuj jedn gwiazdk Troch dopracowania i ksi ka mog a by by du o lepsza Szkoda


  Sara

  Zawiod am si Pocz tek oceni abym na pi gwiazdek, ale im dalej tym rozczarowanie wi ksze.  • [E-Book] ✓ Free Read ☆ Mistrz : by Katarzyna Michalak ↠
   240 Katarzyna Michalak
  • thumbnail Title: [E-Book] ✓ Free Read ☆ Mistrz : by Katarzyna Michalak ↠
   Posted by:Katarzyna Michalak
   Published :2020-01-02T13:02:02+00:00