Oct 19, 2020
Kardeşim Nâzım
Posted by Antonina Sverçevskaya Svetlana Uturgauri Mehmet Özgül

N z m ya am n n sonuna de in b t n halklar n ve uluslar n birbirlerini karde bilecekleri bir a n gelece ine g n lden inanm t r iirin kat kurallar ndan ar nm , su damlalar gibi duru, ezgi dolu dizelerinde bir a a gibi tek ve h r ve bir orman gibi karde esine ya amak gerekti ini vurgulam t r Kitap, N z m Hikmet in yak n dostlar ya da onu yak ndan tan mN z m ya am n n sonuna de in b t n halklar n ve uluslar n birbirlerini karde bilecekleri bir a n gelece ine g n lden inanm t r iirin kat kurallar ndan ar nm , su damlalar gibi duru, ezgi dolu dizelerinde bir a a gibi tek ve h r ve bir orman gibi karde esine ya amak gerekti ini vurgulam t r Kitap, N z m Hikmet in yak n dostlar ya da onu yak ndan tan m ki ilerin, ba ka bir deyi le, kendileri de ok ya da az tan nan edebiyat lar n, gazetecilerin, tiyatro ve sinema y netmenlerinin, sahne sanat lar n n, k t phane al anlar n n, retmenlerin, m hendislerin, yontucular n, anlat lar ndan, an lar ndan olu maktad r

 • Title: Kardeşim Nâzım
 • Author: Antonina Sverçevskaya Svetlana Uturgauri Mehmet Özgül
 • ISBN: 9789754067514
 • Page: 231
 • Format: Paperback
 • Karde im N z m N z m ya am n n sonuna de in b t n halklar n ve uluslar n birbirlerini karde bilecekleri bir a n gelece ine g n lden inanm t r iirin kat kurallar ndan ar nm su damlalar gibi duru ezgi dolu dizeleri


  • DOWNLOAD PDF ↠ Kardeşim Nâzım - by Antonina Sverçevskaya Svetlana Uturgauri Mehmet Özgül
   231 Antonina Sverçevskaya Svetlana Uturgauri Mehmet Özgül
  • thumbnail Title: DOWNLOAD PDF ↠ Kardeşim Nâzım - by Antonina Sverçevskaya Svetlana Uturgauri Mehmet Özgül
   Posted by:Antonina Sverçevskaya Svetlana Uturgauri Mehmet Özgül
   Published :2020-07-14T22:09:54+00:00