Apr 04, 2020
Kaptolski kolodvor
Posted by Boris Buden

Sve to skupa nije imalo nikakvoga smisla u ovoj jednostavnoj re enici kao da se mo e sa eti svo iskustvo jugoslavenskog rasula Deset godina ratovanja nikome nije donijelo ni ta osim gubitaka Ni jednoga heroja na i ratovi nisu ostavili iza sebe Samo zlo ince, njihove rtve, a icu ratnih profitera i iroke mase gubitnika Ostalo su ru evine, socijalna bijeda, moralnaSve to skupa nije imalo nikakvoga smisla u ovoj jednostavnoj re enici kao da se mo e sa eti svo iskustvo jugoslavenskog rasula Deset godina ratovanja nikome nije donijelo ni ta osim gubitaka Ni jednoga heroja na i ratovi nisu ostavili iza sebe Samo zlo ince, njihove rtve, a icu ratnih profitera i iroke mase gubitnika Ostalo su ru evine, socijalna bijeda, moralna sramota, alosno smije ni politi ki provizoriji, mir koji se odr ava samo pod prijetnjom vanjske vojne sile, budu nost koja ve danas zavidi boljoj pro losti Besmisao o kojem je ovdje rije , prije svega je politi ka kategorija Du ebri nici svih konfesija, nacionalne intelektualne elite i nova politokracija svakom su besmislu znali dosko iti, pa e tako i ovome Ovdje utjeha, ondje racionalizacija, a posvuda obe anje bolje budu nosti, i ljudi e ve zaboraviti na mu no pitanje o smislu i besmislu onoga to im se dogodilo Ali htjeli ili ne, prije ili kasnije, morat e se suo iti s politi kom stvarno u u kojoj ive to je, dakle, ostalo od nacionalne suverenosti u ije ime su narodi biv e Jugoslavije krenuli u svoje ratove i kontraratove

 • Title: Kaptolski kolodvor
 • Author: Boris Buden
 • ISBN: -
 • Page: 167
 • Format: Paperback
 • Kaptolski kolodvor Sve to skupa nije imalo nikakvoga smisla u ovoj jednostavnoj re enici kao da se mo e sa eti svo iskustvo jugoslavenskog rasula Deset godina ratovanja nikome nije donijelo ni ta osim gubitaka Ni jednog


  • UNLIMITED PDF ✓ Kaptolski kolodvor - by Boris Buden
   167 Boris Buden
  • thumbnail Title: UNLIMITED PDF ✓ Kaptolski kolodvor - by Boris Buden
   Posted by:Boris Buden
   Published :2020-01-05T13:03:55+00:00